case

Skolevalg 2015

74.757 elever fra 799 skoler engagerer sig i politik, når Folketinget og Undervisningsministeriet afholder Skolevalg. Konform har designet og udviklet den digitale platform, som er omdrejningspunktet for ‘valgkampen’.

Skolevalg kort fortalt

Mandag d. 12. januar udskrev Statsministeren Skolevalg 2015, som er et tre uger langt undervisningsforløb for landets 8. og 9. klasser. Formålet er at styrke elevernes forståelse af og deltagelse i demokratiet.

Eleverne skal vælge mærkesager og lave kampagner for deres sag, inden de skal sætte deres endelige kryds d. 29. januar.

Skolevalg afholdes første gang i 2015 og igen i 2017.

En gennemtænkt og kompleks løsning

For at øge motivationen er Skolevalg udformet som et spil, hvor eleverne får point for at være demokratisk aktive. Konform har udviklet en løsning, der kan håndtere 120.000 samtidige brugere og foretage øjeblikkelige pointberegninger. 

Log ind med UNI Login

Alle kan gå ind på Skolevalg.dk og læse de forskellige mærkesager. Men for at deltage i spillet skal eleverne logge ind med UNI Login og oprette en profil. Hele systemet er bygget op med en tæt integration til både UNI Login, Facebook og Youtube.

Kæmp for en mærkesag

Eleverne skal de første to uger vælge 3 ud af 25 mærkesager, som de vil kæmpe for. De skal lave mindst én kampagne for en af mærkesagerne og skaffe opbakning til den på Skolevalg.dk og de sociale medier.

Få point for aktivitet

Et avanceret pointsystem tæller op og beregner den enkelte elevs placering i spillet ud fra diverse pointgivende handlinger. Den samlede score fremgår af elevens dashboard, og en rangliste viser, hvem der ligger øverst i spillet i klassen, på skolen og på landsplan.

Realistisk og engagerende

For at skabe størst muligt engagement og deltagelse er hele systemet tænkt, så det er autentisk, nemt at bruge og støttende. 

Enkelt og brugervenligt

Skolevalg.dk har mange lighedspunkter med et socialt medie, som eleverne kender det og farver og fonte er valgt, så de matcher den unge målgruppe. Da det er eleverne, der skaber størstedelen af indholdet, er det gjort nemt for dem at lave egne kampagner og berige dem med tekst, billeder og video. En plakatgenerator er udviklet til, at eleverne kan lave en personlig valgplakat på få sekunder. 

Autentiske valgelementer

Skolevalg er et realistisk spil, der ligger sig op ad virkelighedens demokratiske processer. I designet er der derfor indarbejdet en række elementer, som målgruppen kender fra et rigtigt folketingsvalg, bl.a. valgplakater og valgkrydset. Derudover sikrer systemet engagement og deltagelse via afstemninger, partitest og muligheden for at kommentere en mærkesag. 

Notifikationer guider eleverne

Systemet guider og fastholder eleverne i hele valgperioden. Forskellige notifikationer gør dem opmærksom på, at de fx har valgt en mærkesag eller de mangler at udføre en bestemt handling. På den måde bliver eleverne drevet frem i spillet og motiveret til at orientere og engagere sig fra start til slut.

Nyhedsindslag

I starten af alle tre uger sender TV2 News Skole et nyhedsindslag, hvor studieværten forklarer og viser, hvad der skal ske undervejs i Skolevalget. De er også på besøg på en skole, hvor Skolevalg er på dagsordenen.

Til venstre ses indslaget, der kickstartede den første uge og som er med til at gøre Skolevalg 2015 endnu mere autentisk og virkelighedsnært.

Design

Tripledesign har udviklet det didaktiske setup af læringsspillet og Advice har været med til at skabe koncept, visuel identitet og indhold. Med udgangspunkt i konceptet har Konform udtænkt og specificeret alle flows, handlinger og afhængigheder.

Responsive design

Det vil være forskelligt fra skole til skole og elev til elev, hvorfra de tilgår Skolevalg.dk. Designet er responsive og tilpasser sig på tværs af desktop, tablet og mobil. Al funktionalitet er tilgængeligt på alle platforme.

Stor belastning kræver effektiv løsning

De mange samtidige brugere og deres handlinger kræver et system, der er gearet til at løse udfordringerne med øjeblikkelige beregninger af resultater og point til eleverne. Konform har lavet et setup, der til fulde lever op til de store krav.

Test og dokumentation

Konform har foretaget omfattende performancetest og utallige unit tests for at sikre, at Skolevalg.dk kan leve op til det store pres, der lægges på et system, der i en kort periode med så mange samtidige brugere skal håndtere meget tunge beregninger på baggrund af brugernes adfærd.

Derudover er skolevalg.dk grundigt dokumenteret for at sikre, at Folketinget har en løsning, der kan overleveres og udvikles yderligere.

Ambitiøst driftssetup

Skolevalg.dk skal kunne håndtere 120.000 samtidige brugere. Det stiller store krav til performance- og driftssetup. Til at håndtere elevernes utallige handlinger er der sat en Varnish cache server op, som gemmer alle kald i hukommelsen. Bagved Varnish serveren ligger hele 10 apache webservere, som håndterer alle kald ind i systemet. Samlet bruger løsningen omkring 100 gb ram fordelt på alle serverne.

Det hele er driftet på CopenHost's to datacentre med robust og velafprøvet infrastruktur under højeste sikkerhedsstandarder.

Starter og slutter på Christiansborg

Det var Statsministeren, der udskrev Skolevalget i starten af januar, og når eleverne går til valg d. 29. januar transmitterer DR Ultra live fra Christiansborg.

Generelt har der været stor opmærksomhed omkring Skolevalg 2015. Flere landsdækkende og lokale aviser har skrevet om Skolevalget, og flere hundrede skoler har holdt debatmøder, hvor ungdomspartierne har stillet op til debat.

Kunden siger om Konform

"Konform har leveret en superflot hjemmeside til Skolevalg.dk. Alt fra det mindste designelement til de mest komplekse funktionaliteter og integrationer er blevet løst med stor kompetence, professionalisme og forståelse for målgruppen. Udover det flotte resultat, som Konform har leveret, fortjener de også stor ros for processen; Vi er konstant blevet mødt med en enorm fleksibilitet, rettidighed og lydhørhed – og også med en portion godt humør!"

Christian Juul Lentz, seniorprojektleder, Folketingets Kommunikationsenhed